PRACE BUDOWLANE – GAZOCIĄG POLSKA-LITWA ODCINEK PÓŁNOCNY

PRACE BUDOWLANE – GAZOCIĄG POLSKA-LITWA ODCINEK PÓŁNOCNY

Firma JT S.A. rozpoczęła prace budowlane na zadaniu pn.: „BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTW:...