AKTUALNE ZADANIA

N

Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.
Etap II gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno – Pomiarową Oświęcim

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach

N

Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach przyłączenie PSG – budowa stacji pomiarowej Jelenia Góra Sobieskiego o przepustowości 31.500 m³/h

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Wrocław

N

Budowa układu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym o mocy elektrycznej 0,8 MW i mocy cieplnej 0,86 MW w Zakładzie Żory Oddział Czerwionka-Leszczyny 

Inwestor: PGNiG Termika Jastrzębie Zdrój 

N

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: „PRZYŁĄCZENIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ URZĄDZEŃ I INSTALACJI GAZOWYCH PSG W MIEJSCOWOŚCI PSZCZONÓW”

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie

N

Wykonanie robót budowlanych – przyłączenie do sieci przesyłowej PSG w m. Lębork

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku

N

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót w zakresie budowy ZZU 1112F1 Lubowo na gazociągu DN500 Barlinek Goleniów i DN300 Obejście Stargardu MOP 6,3 Mpa

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

N

Wykonanie robót budowlanych – Likwidacja 10 wypłyceń na gazociągu Tomkowice – Lubiechów.

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Wrocław

N

Przyłączenie PSG Sp. z o.o. w m. Podlesie k. Komorowic – wykonanie robót budowlanych

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach