AKTUALNE ZADANIA

N

Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia DN 700 relacji Oświęcim-Tworzeń 44km

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach

N

Przebudowa gazociągu Tworóg-Komorzno I (odc. Namysłów – Wołczyn) DN 200 – wykonanie robót budowlanych.

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach