AKTUALNE ZADANIA

N

Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.
Etap II gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno – Pomiarową Oświęcim

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach

N

Przebudowa gazociągu Tworóg-Komorzno I (odc. Namysłów – Wołczyn) DN 200 – wykonanie robót budowlanych.

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach