AKTUALNE ZADANIA

N

Rozbudowa Tłoczni Gazu Odolanów

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

N

Budowa gazociągu DN1000 Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi obejmującego: Część 2:  Etap II – gazociąg Ciecierzyce – Lwówek

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

N

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. gazociąg Polska-Litwa odcinek północny – CZĘŚĆ 3 – ZZUP Kuków – Granica Polska-Litwa (47,440 km)

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie

N

Budowa Systemowej Stacji SRP w Brzegu  – opracowanie  dokumentacji projektowej (dostosowania istniejącego projektu systemowej stacji SRP w Brzegu z przepustowości  Q=2500 m3/h do przepustowości Q=5000 m3/h) i wykonanie robót budowlanych

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach

N

Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska – przebudowa istniejącego Węzła i stacji Mory wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsług

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie

N

Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej Etap II.1 – DZIELNICA BIELANY

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

N

Przebudowa gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 550 m relacji Tworzeń-Tworóg nitka II w m. Dąbrowa Górnicza – wykonanie robót budowlanych

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach

N

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „SRP Gdyńska – wymiana nieszczelnej armatury”.

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu