AKTUALNE ZADANIA

N

Rozbudowa Tłoczni Gazu Odolanów

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

N

Budowa gazociągu DN1000 Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Część 2:  Etap II – gazociąg Ciecierzyce – Lwówek

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

N

Przebudowa gazociągu Tworóg-Komorzno I (odc. Namysłów – Wołczyn) DN 200 – wykonanie robót budowlanych.

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach