WŁADZE SPÓŁKI

Marcin Tadeusiak

Prezes Zarządu

Z branżą gazowniczą związany jest od 28 lat; od 2006 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu JT S.A. Jest inicjatorem kluczowych zmian i przekształceń przedsiębiorstwa oraz pomysłodawcą jego strategii.

Absolwent SGGW w Warszawie. Ukończył także menedżerskie studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji, jak również rachunkowość zarządczą. Był uczestnikiem szeregu szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i biznesu, w tym dwóch cykli szkoleń organizowanych przez Harvard Business Review i Canadian International Management Institute: Akademii Strategicznego Przywództwa oraz Management.

Od 2016 roku jest Członkiem Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, pełniąc funkcję Kierownika Zespołu ds. ustanowienia „Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor-Wykonawca w branży gazowniczej”. Od 2019 roku jest Członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. W marcu 2020 roku Marcin Tadeusiak objął stanowisko Wiceprzewodniczącego Komitetu Energii w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa. Od lipca 2021 roku jest Członkiem Rady Fundacji Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM.

Dorota Wielgos

Prokurent, Dyrektor Operacyjny

Dorota Wielgos jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2004 doskonaliła wiedzę biznesową i umiejętności menedżerskie podczas studiów podyplomowych Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program realizowany przy akredytacji szkół menedżerskich z Francji-HEC Paris, Wielkiej Brytanii-London Business School oraz Norwegii-Norwegian School of Economics).

Ponad 15-letnie doświadczenie menedżerskie na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w obszarach operacyjnych zdobywała w korporacjach takich jak Curtis International INC, Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (operator sieci T-Mobile) oraz Alcatel e-Business Distribution Sp. z o.o. (obecnie Dimension Data Polska Sp. z o.o.). Z JT S.A. jest związana od 2011 roku, a obecnie pełni funkcje Prokurenta i Dyrektora Operacyjnego.

Iwona Szyszka

Dyrektor Finansowy

Wojciech Łojewski

Dyrektor ds. Rozwoju

Inżynier i menadżer, absolwent Politechniki Poznańskiej, ukończył podyplomowe studia menadżerskie SGH oraz Studia menadżerskie EXECUTIVE MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Gdańskiego i IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management.

Związany z branżą gazowniczą od 28 lat w obszarach realizacji inwestycji, eksploatacji i zarządzania. Ma ponad 25-letnie doświadczenie menadżerskie na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w PGNiG S.A. i OGP GAZ – SYSTEM S.A., ponad 10-letnie jako zastępca dyrektora ds. technicznych OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.

Odpowiedzialny za realizację planów inwestycyjnych i remontowych oraz zarządzanie działalnością służb technicznych i eksploatacyjnych. Nadzorował prace służb dyspozytorskich, eksploatacji gazociągów, tłoczni, węzłów, stacji gazowych. Eksploatacja obejmowała 2650 km gazociągów przesyłowych, 318 km gazociągu Jamalskiego, 2 tłocznie, 3 węzły, 151 stacji gazowych. Przez blisko 1,5 roku sprawował funkcję zastępcy Dyrektora Programu BALTIC PIPE, odpowiedzialny za realizację części ON SHORE. Członek zespołu wsparcia w procesie budowy i przygotowania do eksploatacji Terminalu LNG w Świnoujściu. Członek zespołu projektowego ds. monitorowania zadań z zakresu uzyskania pełnej zdolności eksploatacyjnej Portu Zewnętrznego w Świnoujściu i Terminalu LNG. Przewodniczący komisji odbiorowych, technicznego i końcowego, rozruchu i przyjęcia do eksploatacji wszystkich budowanych gazociągów korytarza północ – południe na terenie Polski północno-zachodniej, odpowiedzialny za budowę tłoczni gazu Goleniów i Odolanów – etap zero.

Krzysztof Wojtczak

Dyrektor Kontroli Jakości

Krzysztof Wojtczak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziałach Samochodów i Maszyn Roboczych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz Inżynierii Produkcji na kierunku Zarządzanie. Po studiach w 2007 r. podjął pracę w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie na stanowisku Technologa Budowy Nadwozi w Dziale Inżynierii Produkcji.

W latach 2008-2011 pracował w firmie P.R.I Pol-Aqua S.A. w Pionie Budownictwa Paliwowego, gdzie jako Specjalista ds. systemu zapewnienia jakości odpowiedzialny był za funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wg wymagań normy ISO 3834-2. Od stycznia 2011 r. absolwent kursu organizowanego przez Instytut Spawalnictwa i certyfikowany Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE.

Od sierpnia 2011 r. związany z JT S.A. jako Kierownik Działu Kontroli Jakości oraz Pełniący funkcję Pełnomocnika ds. ZSZ. Od 2015 r. absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynieria Środowiska. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń. Od 2020 r. Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Projektami IPMA-D. Posiada uprawnienia i kompetencje jako auditor wiodący wg norm ISO 9001 oraz ISO 45001. W czerwcu 2021 r. objął stanowisko Dyrektora Kontroli Jakości.

Krystian Lubas

Dyrektor Kontraktu

Piotr Kowalski

Dyrektor Kontraktu

Tomasz Brudzyński

Dyrektor Kontraktu

Karolina Łokietek-Nowak

Dyrektor ds. Personalnych