SPECJALISTYCZNE PRÓBY CIŚNIENIOWE

Posiadamy doświadczenie i referencje w zakresie:

  • inspekcji tłokami magnetycznymi,
  • pneumatycznych i hydraulicznych prób ciśnieniowych rurociągów zarówno stalowych jak i wykonanych z PE.

Środki do realizacji zadań:

  • pompy napełniające o wydajności do 500 m3/godz,
  • pompy ciśnieniowe o ciśnieniu tłoczenia do 35,0 MPa,
  • urządzenia pomiarowe w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami, i wymaganiami,
  • mobilne stanowisko pomiarowe wyposażone w urządzenia pomiarowe w pełnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami,
  • urządzenie do suszenia rurociągów osiągające punkt rosy – 800oC.