KARIERA

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl
W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

SIEDZIBA FIRMY JT S.A.
WARSZAWA BIAŁOŁĘKA, WOJ. MAZOWIECKIE

Specjalista ds. Kontrolingu Biznesowego

Miejsce pracy: Warszawa

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

1/3 etatu dotyczy wsparcia operacyjnego projektu:

 • bieżące przygotowywanie raportów dotyczących wykorzystania budżetu projektowego
 • aktywny udział w procesie weryfikacji podwykonawców na projektach
 • aktywny udział w procesie wdrożenie systemu oceny projektu na podstawie ustalonych mierników

2/3 etatu dotyczy codziennych zadań w dziale finansowym, w tym:

 • bieżąca analiza odchyleń budżetowych i wyjaśnianie ich przyczyn z dyrektorami projektów, przygotowywanie forecastów
 • współpraca/nadzór nad alokacją kosztów w systemach finansowych
 • wiodąca rola w procesie kontroli wydatków
 • optymalizacja procesów

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia wyższego ekonomicznego lub pokrewnego
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku min. 2 lata
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (szczególnie Excel)
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Bardzo dobra organizacji pracy własnej, samodzielności, zaangażowania w wykonywane obowiązki

OFERUJEMY:

 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Możliwość skorzystania z karty sportowej oraz ubezpieczenia na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Młodszy Specjalista ds. Zakupów

Miejsce pracy: Warszawa

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

Obsługa Zadań

 • Wprowadzanie danych do systemu informatycznego dla materiałów
 • Uzupełnianie danych dla nowo tworzonych kart asortymentowych na dostawy materiałów
 • Prowadzenie rejestru dokumentów WZ
 • Przyporządkowanie dokumentów dostaw do zamówień i faktur
 • Prowadzenie rejestru i z zakresu terminowych dostaw materiałów

Gospodarka materiałowa

 • Rejestr materiałów pozostałych po zakończonych zadaniach
 • Zwroty materiałów do dostawców
 • Kompletacja dokumentacji jakościowej w przypadku zwrotu materiału z zadania i pozostawienia go w magazynie

BHP

 • Rejestr środków ochrony osobistej w module BHP w programie informatycznym

Reklamacje

 • Ogólna obsługa reklamacji

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia wyższego (mile widziane: inżynieria środowiska, wod.-kan., gazownictwo, mechanika, inżynieria produkcji, inżynieria jakości, zarządzanie)
 • Mile widziani studenci ostatnich lat studiów zaocznych
 • Ogólnej wiedzy technicznej
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office: zagadnień z zakresu marketingu operacyjnego oraz wiedza z podstawowych systemów informatycznych
 • Znajomości języka angielskiego
 • Wysokiej komunikatywności
 • Zdolności do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, samodzielności, dokładności, cierpliwości, skrupulatności i terminowości w realizacji działań
 • Umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

OFERUJEMY:

 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dodatkowe premie
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Ubezpieczenie na życie oraz kartę Multisport

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Specjalista ds. Transportu/Logistyki

Miejsce pracy: Warszawa

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców oraz analiza ich czasu pracy
 • Planowanie transportu, głównie niskopodwoziowego oraz ponadgabarytowego
 • Kompletacja i rozliczanie dokumentacji transportowej
 • Planowanie oraz zlecanie i nadzorowanie napraw floty samochodowej ciężarowej
 • Rejestracja samochodów ciężarowych
 • Pozyskiwanie zezwoleń transportowych
 • Nadzór nad systemem telematycznym
 • Rozliczanie e-Toll/viaTOLL
 • Nadzór nad procesami celnymi i obiegiem dokumentacji celnej i przewozowej
 • Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących obszaru celnego
 • Realizacja zakupów dotyczących utrzymania taboru samochodowego

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenia na podobnym stanowisku min. 2 lata
 • Wykształcenia wyższego – mile widziane o profilu transport/logistyka
 • Dobrej znajomości MS Office, w szczególności Excel
 • Chęci do nauki i rozwoju
 • Zaangażowania oraz dokładności w realizacji zadań

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Opiekę medyczną w sieci placówek medycznych Medicover
 • Możliwość skorzystania z karty Multisport oraz z ubezpieczenia na życie
 • Premie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Koordynator Działu Sprzętu

Miejsce pracy: Centrala w Warszawie oraz realizowane inwestycje w Polsce

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Zaopatrywanie prowadzonych przez nas budów w środki sprzętowo-transportowe, z wykorzystaniem zasobów własnych lub wynajmu od firm zewnętrznych
 • Nadzór nad utrzymaniem w gotowości technicznej środków sprzętowo-transportowych, będących w zasobach Działu Sprzętu JT S.A.
 • Zarządzanie budżetem Działu Sprzętu na projekcie
 • Nadzorowanie podległych pracowników
 • Organizacja i nadzór napraw sprzętu przeprowadzanych we własnym zakresie, jak i w serwisach zewnętrznych
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi w zakresie napraw maszyn budowlanych ciężkich i sprzętu drobnego
 • Współpraca z dostawcami oraz zbieranie i analiza ofert na materiały eksploatacyjne, części zamienne i usługi serwisowe pod kątem optymalizacji kosztów zakupów
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu przekazanego na budowę i koordynowanie wysyłki zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Koordynacja dostaw sprzętu
 • Miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia średniego technicznego lub wyższego politechnicznego
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata
 • Prawa jazdy kat. B
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, zaangażowania w wykonywane obowiązki
 • Dyspozycyjności do pracy wyjazdowej

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia do pracy: telefon komórkowy, laptop, samochód służbowy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Możliwość udziału w szkoleniach zawodowych na dodatkowe uprawnienia
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce MEDICOVER

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

GAZOCIĄG CIECIERZYCE-LWÓWEK DN 1000 (PROJEKT BALTIC PIPE)
GORZÓW WIELKOPOLSKI, WOJ. LUBUSKIE

Kierownik Robót

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Realizacja projektów inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym i przemysłowym, stacje gazowe oraz gazociągi wysokiego ciśnienia
 • Bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogramy
 • Przygotowywanie i monitorowanie budżetów realizowanych projektów
 • Optymalizacja kosztów prowadzonych inwestycji
 • Zarządzanie sprzętem własnym i wynajętym na potrzeby realizowanych kontraktów
 • Nadzór nad dokumentacją kontraktową
 • Współpraca przy przygotowywaniu ofert przetargowych
 • Miejscem wykonywania pracy są budowy na terenie całego kraju

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Prawa jazdy kat. B
 • Ponadto mile widziane:
 • Doświadczenie zawodowe polegające na należytym i osobistym udziale w realizacji projektów w charakterze Kierownika Robót w branży gazowniczej
 • Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3

OFERUJEMY:

 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, zdobywania uprawnień i certyfikatów (m.in.: uprawnienia budowlane, zarządzania projektami, auditora systemów jakości…)
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę
 • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Samochód służbowy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Inżynier Budowy

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Bieżąca analiza projektów, standardów technicznych, wymagań prawnych i normatywnych dotyczących wykonywanych prac
 • Nadzorowanie zadań na budowie, powierzonych przez Kierownika Budowy/Robót
 • Organizowanie pracy własnej oraz podwykonawców zgodnie z wytycznymi Kierownika Budowy/Robót
 • Kontrola i rozliczanie czasu pracy ludzi i sprzętu własnego lub/i podwykonawców
 • Kontrola poprawności i terminowości wykonanych prac oraz ich odbiór
 • Uczestniczenie w opracowywaniu planu potrzeb materiałowych, sprzętowych, kadrowych dla realizowanych Zadań
 • Nadzorowanie zużycia materiałów zgodnie z limitem materiałowym i budżetem budowy
 • Raportowanie do Kierownika Budowy/Robót zaawansowania prac z nadzorowanych odcinków robót
 • Tworzenie dokumentacji powykonawczej
 • Miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego (inżynieria środowiska/inżynieria wod.-kan./gazownictwo/budownictwo)
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • Dokładności, cierpliwości, skrupulatności i terminowości w realizacji działań
 • Otwartości na zdobywanie nowych umiejętności i naukę
 • Prawa jazdy kat. B
 • Ponadto mile widziana:
 • Znajomość programu AUTO CAD

OFERUJEMY:

 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, zdobywania uprawnień i certyfikatów (m.in.: uprawnienia budowlane, zarządzania projektami, auditora systemów jakości…)
 • Uczestnictwo w prestiżowych projektach budowy infrastruktury gazowej/paliwowej m.in. dla GAZ-SYSTEM, PGNiG, PSG, ORLEN…
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wsparcie członków zespołu na starcie ścieżki zawodowej
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Opiekę medyczną w sieci placówek medycznych MEDICOVER

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Specjalista ds. Kontroli Jakości/Inżynier ds. Jakości/Inspektor

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Kontrola jakości prac spawalniczych oraz wszelkich prac ziemnych, montażowych i budowlanych
 • Kontrola i ocena zgodności materiałów/robót oraz dopuszczenie do realizacji następnego etapu wykonywanych prac
 • Bieżąca analiza projektów, standardów technicznych, wymagań prawnych i normatywnych dotyczących wykonywanych prac
 • Opracowywanie dokumentów służących dopuszczeniu JT S.A. do realizacji prac na realizowanych zadaniach
 • Udział w odbiorach wykonanych prac, próbach i testach
 • Tworzenie dokumentacji powykonawczej
 • Bieżąca współpraca z Kierownictwem Budowy, przedstawicielami Zamawiającego i Nadzoru
 • Miejscem wykonywania pracy po zakończeniu przedmiotowej Inwestycji są zorganizowane budowy na terenie całego kraju

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenia pozyskanego w trakcie realizacji budowy gazociągu/paliwociągu, obiektu technologicznego na stanowisku: Kontroler Jakości/Inżynier Budowy/Kierownik Robót – warunek konieczny
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, zaangażowania w wykonywane obowiązki
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych, komunikatywności
 • Prawa jazdy kat. B
 • Ponadto mile widziane:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (inżynieria środowiska/inżynieria wod.-kan./gazownictwo/mechanika)
 • Znajomość programu AUTO CAD
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę
 • Możliwość rozwoju zawodowego w tym zdobywanie uprawnień i certyfikatów (m.in.: uprawnienia budowlane, Międzynarodowego i Europejskiego Inżyniera/ Technologa Spawalnika, zarządzania projektami, auditora systemów jakości…)
 • Udział w prestiżowych projektach budowy infrastruktury gazowej/paliwowej m.in. dla GAZ-SYSTEM, PGNiG, PSG, ORLEN…
 • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
 • Wsparcie członków zespołu na starcie ścieżki zawodowej
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Opiekę medyczną w sieci placówek medycznych MEDICOVER

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Mechanik maszyn budowlanych

Miejsce pracy: Skwierzyna, woj. lubuskie

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Bieżąca konserwacja oraz serwisowanie maszyn budowlanych i pojazdów
 • Diagnozowanie i usuwanie usterek oraz awarii
 • Kierowanie pojazdami dostawczymi
 • Praca na miejscu, a także na terenie prowadzonych budów
 • Miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia kierunkowego (min. zawodowe)
 • Minimum rok doświadczenia na stanowisku Mechanika lub 2 lata doświadczenia na stanowisku Pomocnika Mechanika
 • Znajomości budowy i zasad eksploatacji pojazdów (samochody osobowe, dostawcze), maszyn (sprzęt budowlany ciężki)
 • Bieżącej obsługi sprzętu drobnego (piły, motopompy, zagęszczarki itp.)
 • Prawa jazdy kat. B, mile widziane C lub C+E
 • Ponadto mile widziane są: 
 • Uprawnienia do obsługi koparek/koparko-ładowarek
 • Uprawnienia UDT do konserwacji dźwigów
 • Podstawowe uprawnienia spawalnicze (gazowe i elektryczne)

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość udziału w szkoleniach zawodowych na dodatkowe uprawnienia
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Pracownik ogólnobudowlany

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Praca przy odwodnieniach wykopów budowlanych
 • Praca przy układce rurociągu
 • Wykonywanie prac ogólnobudowlanych i porządkowych na terenie bazy
 • Miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenia w pracach na budowie
 • Chęci do pracy i zaangażowania w wykonywane obowiązki
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Pomocnik Spawacza/Ślusarz

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Przygotowanie krawędzi rur i powierzchni przeznaczonej do spawania zgodnie z WPS
 • W zakres obowiązków będzie wchodziła praca obróbki metali przy budowie rurociągów, konstrukcjach stalowych np. szlifowaniu rur, wykonywaniu ukosów rur do spawania,
 • Współpraca z monterami i spawaczami na budowie na grupach spawania liniowego i montażowego

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia minimum zasadnicze zawodowe
 • Doświadczenia zawodowego na stanowisku Spawacz i/lub Szlifierz i/lub Monter – minimum rok
 • Gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • Gotowości do wyjazdów
 • Ponadto:
 • Możliwość wykonywania pracy na prowadzonych budowach na terenie całego kraju
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość udziału w szkoleniach zawodowych na dodatkowe uprawnienia
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Monter - Izoler

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Montaż i demontaż izolacji termicznych na obiektach przemysłowych (budowa rurociągów)
 • Dobór technologii do zastosowań praktycznych
 • Montaż orurowania i armatury
 • Montaż elementów infrastruktury gazowniczej

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenia na podobnym stanowisku minimum rok
 • Umiejętności nakładania opasek termokurczliwych oraz wykonywania napraw izolacji fabrycznej
 • Gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • Ponadto:
 • Możliwość wykonywania pracy na prowadzonych budowach na terenie całego kraju
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość udziału w szkoleniach zawodowych na dodatkowe uprawnienia
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Operator koparki gąsienicowej kat. 1 i 2

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Praca przy budowie rurociągów
 • Punktualność
 • Dbałość o powierzony sprzęt
 • Uczciwe i sumienne wykonywanie obowiązków

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Uprawnienia na koparki kat 1 i/lub 2.
 • Doświadczenia minimum 3-5 lat na podobnym stanowisku
 • Dyspozycyjności
 • Umiejętności logicznego myślenia – przewidywanie i unikanie zagrożeń

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość udziału w szkoleniach zawodowych na dodatkowe uprawnienia
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Pracownik budowlany (odwodnienia)

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Praca przy odwodnieniach wykopów budowlanych
 • Praca przy układne rurociągu
 • Wykonywanie prac ogólnobudowlanych i porządkowych na terenie bazy
 • Miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenia przy pracach związanych z odwadnianiem wykopów
 • Doświadczenia przy montażu instalacji igłofiltrowej
 • Chęci do pracy i zaangażowania w wykonywane obowiązki
 • Ponadto mile widziane:
 • Prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Kierowca C+E+HDS

Miejsce pracy: Skwierzyna, woj. lubuskie

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Kierowanie pojazdami dostawczymi i ciężarowymi
 • Obsługa żurawia samochodowego HDS
 • Miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku Kierowcy
 • Prawa jazdy kat. C+E + HDS
 • Sumienności
 • Ponadto mile widziane:
 • uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość udziału w szkoleniach zawodowych na dodatkowe uprawnienia
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Monter (gazociąg)

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Obróbka elementów stalowych i przygotowanie ich do dalszych procesów technologicznych
 • Przygotowywanie armatury do montażu
 • Montaż orurowania i armatury
 • Montaż elementów infrastruktury gazowniczej
 • Miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenia minimum rok w montażu zewnętrznych sieci gazowych/ropociągowych/ciepłowniczych
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, zaangażowania w wykonywane obowiązki
 • Ponadto mile widziane:
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie uprawnienia energetyczne grupy 3 E

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Brygadzista - Monter

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Nadzór nad realizacją kontraktu w oparciu o wymagania dokumentacji, harmonogramu i planów organizacji robót
 • Kontrola jakości wykonywanych prac
 • Zarządzanie podległymi pracownikami
 • Obróbka elementów stalowych i przygotowanie ich do dalszych procesów technologicznych
 • Przygotowywanie armatury do montażu
 • Montaż orurowania i armatury
 • Montaż elementów infrastruktury gazowniczej
 • Miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Bardzo dobrej znajomości i umiejętności czytania rysunku technicznego, izometryków montażowych
 • Umiejętności prowadzenia grup montażowych, delegowania zadań oraz rozliczania z wykonanych zakresów przez podległy zespół
 • Umiejętności właściwego i efektywnego dysponowania sprzętem ciężkim w grupach montażowych
 • Znajomości przepisów BHP i Ppoż
 • Prawa jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

TŁOCZNIA GAZU (PROJEKT BALTIC PIPE)
ODOLANÓW, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Monter

Miejsce pracy: Odolanów

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Obróbka elementów stalowych i przygotowanie ich do dalszych procesów technologicznych
 • Przygotowywanie armatury do montażu
 • Montaż orurowania i armatury
 • Montaż elementów infrastruktury gazowniczej
 • Miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenia min. 1 rok w montażu zewnętrznych sieci gazowych/ropociągowych/ciepłowniczych
 • mile widziane prawo jazdy kat. B
 • mile widziane posiadanie uprawnienia energetyczne grupy 3 E
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej, zaangażowania w wykonywane obowiązki
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Opiekę medyczną w Medicover
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Inżynier Budowy

Miejsce pracy: Odolanów

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Bieżąca analiza projektów, standardów technicznych, wymagań prawnych i normatywnych dotyczących wykonywanych prac
 • Nadzorowanie zadań na budowie, powierzonych przez Kierownika Budowy/Robót
 • Organizowanie pracy własnej oraz podwykonawców zgodnie z wytycznymi Kierownika Budowy/Robót
 • Kontrola i rozliczanie czasu pracy ludzi i sprzętu własnego lub/i podwykonawców
 • Kontrola poprawności i terminowości wykonanych prac oraz ich odbiór
 • Uczestniczenie w opracowywaniu planu potrzeb materiałowych, sprzętowych, kadrowych dla realizowanych Zadań
 • Nadzorowanie zużycia materiałów zgodnie z limitem materiałowym i budżetem budowy
 • Raportowanie do Kierownika Budowy/Robót zaawansowania prac z nadzorowanych odcinków robót
 • Tworzenie dokumentacji powykonawczej
 • Miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (inżynieria środowiska/inżynieria wod.-kan./gazownictwo/budownictwo)
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • Dokładności, cierpliwości, skrupulatności i terminowości w realizacji działań
 • Prawa jazdy kat. B
 • Ponadto mile widziana znajomość:
 • programu AUTO CAD
 • języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, zdobywania uprawnień i certyfikatów (m.in.: uprawnienia budowlane, zarządzania projektami, auditora systemów jakości…) w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie z ponad 45-letnim doświadczeniem w branży budowlanej,
 • Uczestnictwo w prestiżowych projektach budowy infrastruktury gazowej/paliwowej m.in. dla GAZ-SYSTEM, PGNiG, PSG, ORLEN…
 • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Opiekę medyczną w sieci placówek medycznych MEDICOVER

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

INWESTYCJE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Inżynier Spawalnik/Technolog Spawalnik

Miejsce pracy: Cała Polska

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Nadzorowanie i koordynacja prac podległych spawaczy i operatorów spawania
 • Kompletacja i dbałość o pracę sprzętu spawalniczego
 • Bieżąca analiza projektów, standardów technicznych, wymagań prawnych i normatywnych dotyczących wykonywanych prac
 • Nadzorowanie zużycia materiałów dodatkowych do spawania zgodnie z limitem materiałowym i budżetem budowy
 • Udział w kwalifikowaniu technologii spawania
 • Udział przy badaniach nieniszczących i niszczących spoin
 • Bieżąca współpraca z Głównym Spawalnikiem, przedstawicielami Inwestora oraz Inspektora Nadzoru
 • Tworzenie dokumentacji powykonawczej

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (inżynieria materiałowa/ mechanika i budowa maszyn)
 • Podstawowej wiedzy technicznej w zakresie robót spawalniczych
 • Znajomości pakietu MS Office
 • Prawa jazdy kat. B
 • Otwartości na zdobywanie nowych umiejętności i naukę
 • Dokładności, cierpliwości, skrupulatności i terminowości w realizacji zadań
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych, komunikatywność
 • Miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju
 • Ponadto mile widziana znajomość:
 • Programu AUTO CAD oraz zasad rysunku technicznego
 • Języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego w tym zdobywanie uprawnień i certyfikatów (m.in.: uprawnienia budowlane, Międzynarodowego i Europejskiego Inżyniera/ Technologa Spawalnika, zarządzania projektami, auditora systemów jakości…)
 • Udział w prestiżowych projektach budowy infrastruktury gazowej/paliwowej m.in. dla GAZ-SYSTEM, PGNiG, PSG, ORLEN…
 • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
 • Wsparcie członków zespołu na starcie ścieżki zawodowej
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Opiekę medyczną w sieci placówek medycznych MEDICOVER

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Operator Koparki Kat. 1

Miejsce pracy: woj. wielkopolskie, lubuskie, podlaskie

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Praca przy budowie rurociągów
 • Punktualność
 • Dbałość o powierzony sprzęt
 • Uczciwe i sumienne wykonywanie obowiązków

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Uprawnień na koparki kat. 1
 • Doświadczenia minimum 5 lat na podobnym stanowisku
 • Dyspozycyjności
 • Umiejętności logicznego myślenia – przewidywanie i unikanie zagrożeń

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość udziału w szkoleniach zawodowych na dodatkowe uprawnienia
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

Operator Dźwigu Kat. II Ż

Miejsce pracy: woj. wielkopolskie, lubuskie, podlaskie

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Praca przy budowie rurociągów
 • Dbałość o powierzony sprzęt
 • Uczciwe i sumienne wykonywanie obowiązków
 • Miejscem wykonywania pracy są budowy na terenie całego kraju

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • Uprawnienia II Ż Żurawie Samojezdne (bez ograniczeń)
 • Doświadczenie minimum 5 lat na podobnym stanowisku
 • Umiejętność logicznego myślenia – przewidywanie i unikanie zagrożeń

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość udziału w szkoleniach zawodowych na dodatkowe uprawnienia
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

APLIKUJ TERAZ

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.

 1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią / Pana innych danych osobowych niż wymagane przepisami art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Kodeksu pracy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  • zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
  • zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).