KARIERA

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl
W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

SIEDZIBA FIRMY JT S.A.
WARSZAWA BIAŁOŁĘKA, WOJ. MAZOWIECKIE

Mechanik Maszyn Budowlanych

Miejsce pracy: Cegłów oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju 

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 

 • Bieżąca konserwacja oraz serwisowanie maszyn budowlanych i pojazdów
 • Diagnozowanie i usuwanie usterek oraz awarii
 • Kierowanie pojazdami dostawczymi
 • Miejscem wykonywania pracy jest Cegłów oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 

 • Wykształcenie kierunkowe ( zawodowe)
 • Minimum roczne doświadczenie na stanowisku mechanika lub 2 letnie doświadczenie na stanowisku pomocnika mechanika
 • Znajomość budowy i zasad eksploatacji pojazdów (samochody osobowe, dostawcze), maszyn (sprzęt budowlany ciężki)
 • Bieżąca obsługa sprzętu drobnego (piły, motopompy, zagęszczarki itp.)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi koparek/koparko-ładowarek
 • Mile widziane uprawnienia UDT do konserwacji dźwigów
 • Mile widziane podstawowe uprawnienia spawalnicze (gazowe i elektryczne)

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dodatkowy system premiowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę 
 • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe 
 • Przyjazną atmosferę pracy 
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie 
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.

 1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Mechanik maszyn budowlanych
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
 • zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
 • zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

 

    Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl 

    Specjalista ds. Systemów Zarządzania

    iejsce pracy: Warszawa Białołęka

    DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

    • Opracowywanie i wdrażanie do stosowania dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm
    • Współpraca przy optymalizacji wewnętrznych procesów biznesowych
    • Przeglądy i aktualizacja dokumentacji dotyczącej Zintegrowanego Systemu Zarządzania
    • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz tworzenie raportów z audytów
    • Prowadzenie szkoleń dla pracowników z procedur wewnętrznych
    • Inicjowanie działań korygujących i doskonalących wobec systemu zarządzania oraz badanie efektywności tych działań
    • Przygotowywanie danych do raportu z przeglądu zarządzania
    • Wypełnianie ankiet i kwestionariuszy Klientów dotyczących współpracy
    • Prowadzenie rejestru i analiza reklamacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:
    • Wykształcenia wyższego, preferowane z zakresu inżynierii jakości, zarządzania jakością lub pokrewne
    • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
    • Znajomości norm ISO, w szczególności 9001, 14001, 45001
    • Doświadczenia w przeprowadzaniu audytów, znajomości wymagań normy ISO 19011
    • Bardzo dobrej obsługi komputera a w szczególności programów takich jak MS Word, MS Excel, PowerPoint
    • Mile widziana znajomość standardów zarządzania projektami
    • Komunikatywności oraz inicjatywy w działaniu
    • Gotowości do sporadycznych podróży służbowych
    • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2
    • Zaangażowania w pracę, sumienności i skrupulatności
    • Umiejętności pracy w zespole, uczciwości, wielozadaniowości
    • Prawa jazdy kat. B 

    OFERUJEMY:

    • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
    • Dodatkowy system premiowy
    • Możliwość rozwoju zawodowego
    • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę 
    • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe 
    • Przyjazną atmosferę pracy 
    • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
    • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie 
    • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

    Prosimy o dopisanie klauzuli:

    Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

    INFORMACJA DLA KANDYDATA

    Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.

    1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
    2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Specjalista ds. systemów zarządzania
    4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
    5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
    • zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
    • zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
    1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
    • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
    • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
    • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
    • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
    1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
    2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    3. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

     

    Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl 

       Specjalista ds. ofertowania

        

       Miejsce pracy: Warszawa Białołęka

       DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

        

       • Ścisła współpraca z zespołem technicznym przy przygotowywaniu budżetów ofertowych
       • Analiza dokumentacji technicznej oraz sprawdzanie kompletności pod względem wymaganych rozwiązań technicznych
       • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania oferty
       • Współpraca z zespołem nad optymalizacją i kosztami wycenianych prac
       • Przygotowywanie i rozsyłanie zapytań do potencjalnych podwykonawców i dostawców
       • Weryfikacja otrzymanych ofert i ich analiza względem przyjętych założeń ofertowych
       • Współpraca z innymi Działami w Spółce w celu przygotowania kompletnej oferty cenowej zgodnej z przyjętą Polityką Spółki
       • Udział w wizjach lokalnych
       • Współpraca z zespołem realizacji na etapie uruchomienia inwestycji
       •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

         

        • Ukończone studia wyższe techniczne lub w trakcie studiów (ostatni rok)
        • Mile widziane doświadczenie w obszarze ofertowania na stanowisku Kosztorysanta / Specjalisty
         ofertowania, wycen bądź pokrewne z zakresu sieci, instalacji i urządzeń gazowych i sanitarnych (gazociągi, ropociągi, rurociągi, wodociągi, stacje gazowe itp.)
        • Umiejętności czytania dokumentacji technicznej i analizy projektów
        • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, skrupulatności, rzetelności i odpowiedzialności za powierzone zadania
        • Umiejętności współpracy i zaangażowania w pracy zespołowej
        • Motywacji do nauki i samorozwoju
        • Życzliwości i pozytywnego nastawienia do współpracy
        • Obsługi komputera w środowisku Windows (pakiet MS Office)
        • Mile widziane prawo jazdy kat. B

        OFERUJEMY:

        • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
        • Dodatkowy system premiowy
        • Możliwość rozwoju zawodowego
        • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę 
        • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe 
        • Przyjazną atmosferę pracy 
        • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
        • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie 

        Prosimy o dopisanie klauzuli:

        Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

        INFORMACJA DLA KANDYDATA

        Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.

        1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
        2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
        3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Specjalista ds ofertowania 
        4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
        5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
        • zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
        • zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
        1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
        • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
        • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
        • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
        • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
        1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
        2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
        3. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

        Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl 

         

           INWESTYCJE NA TERENIE CAŁEGO KRAJU 

           Kierownik montażu rurociągów/ Technolog

            

           Miejsce pracy: Nysa

           DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

           • Nadzorowanie montażu instalacji przemysłowych i ciągów technologicznych
           • Praca na dokumentacji technicznej (modelu 3D, rysunków technicznych, specyfikacji maszyn
            i urządzeń, rozmieszczenia urządzeń, list materiałowych, obliczeń, rzutów i przekrojów, modelu
            i rysunków tras rurociągów itp.)
           • Dobór armatury i urządzeń, ocena ofert technicznych, współpraca z biurem projektowym
            i klientem
           • Udział w przeglądach projektów i spotkaniach koordynacyjnych międzybranżowych
           • Uzgadnianie rozwiązań z klientami oraz współpracownikami innych branż
           • Ocena ofert, opracowanie rekomendacji technicznej
           • Ścisła współpraca z branżą procesową

           OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

           • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanicznym
           • Doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku min. 3 lat (doświadczenie w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, energetycznym lub oil&gas) – warunek konieczny
           • Znajomość norm branżowych
           • Bardzo dobra znajomość oprogramowania do modelowania 3D – – warunek konieczny
           • znajomości rysunku technicznego i umiejętność czytania schematów P&ID,
           • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny
           • Solidność, dokładność, umiejętność pracy w zespole
           • Prawo jazdy kat. B

           OFERUJEMY:

           • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
           • Dodatkowy system premiowy
           • Możliwość udziału w szkoleniach zawodowych na dodatkowe uprawnienia
           • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
           • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
           • Możliwość dofinansowania karty sportowej
           • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia na życie

           Prosimy o dopisanie klauzuli:

           Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

            

           Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl 

           Specjalista ds. BHP

           • Miejsce pracy: Nysa, Jaworzno oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju  

           DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

           Opis stanowiska

           Kompleksowa obsługa w zakresie czynności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciw pożarową na terenie prowadzonych inwestycji, a w szczególności:

           • kontrola i doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ppoż.,
           • kontrola warunków bhp i ppoż. w obszarze robót prowadzonych przez pracowników firmy jak i podwykonawców,
           • udział w postępowaniach powypadkowych i sporządzanie dokumentacji,
           • wykonywanie i aktualizowanie ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
           • koordynowanie zadań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy podczas przygotowania i realizacji procesu budowlanego,
           • reprezentowanie firmy w zakresie stanu bhp i ppoż. w przypadku kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Pracy.
           • opiniowanie standardowych instrukcji bezpiecznego wykonania robót oraz instrukcji stanowiskowych,
           • opiniowanie tzw. Toolbox’ów,
           • uczestnictwo w procesie tworzenia i opiniowanie poleceń prac niebezpiecznych,
           • wykonywanie list kontrolnych dopuszczających do wykonania prac,
           • spotkania i szkolenia z personelem mającym wpływ na poprawę zarządzania bhp w firmie,
           • realizacja szkoleń bhp wstępnych i okresowych,
           • współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg normy PN-ISO 45001 ,
           • udział w przygotowaniach do wewnętrznych i zewnętrznych audytów systemu bhp,
           • cykliczne raportowanie o stanie bhp do centrali spółki oraz do Inwestora.

             

           OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

            

           • minimum dwuletniego doświadczenia na stanowisku Specjalisty ds. BHP w branży budowlanej (mile widziane doświadczenie w branży energetycznej, przemysłowej, paliwowej),
           • certyfikat auditora wewnętrznego BHP wg normy PN-ISO 45001,
           • bardzo dobrej znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy,
           • znajomość pakietu Microsoft Office,
           • podstawowej znajomość j. angielskiego,
           • skrupulatność i sumienność w wykonywaniu zadań,
           • odporność na stres,
           • komunikatywność i wysoki poziom kultury osobistej,
           • dyspozycyjność,
           • prawo jazdy kat. B.

           OFERUJEMY:

           • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
           • Dodatkowy system premiowy 
           • Przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie członków zespołu na starcie ścieżki zawodowej
           • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
           • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
           • Dofinansowanie karty sportowej
           • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie
           • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją

            

           Prosimy o dopisanie klauzuli:

           Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

           Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl 

           Specjalista ds. kontroli jakości

           • Miejsce pracy: Jaworzno woj. śląskie oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju  

           DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

            

           • Kontrola prac spawalniczych, montażowych, antykorozyjnych
           • Kontrola i ocena zgodności materiałów / robót oraz dopuszczenie do realizacji następnego etapu wykonywanych prac
           • Ocena zgodności wykonania urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych z przepisami Dyrektyw oraz przepisów krajowych
           • Bieżąca analiza projektów , standardów technicznych, wymagań prawnych i normatywnych dotyczących wykonywanych prac
           • Opracowywanie dokumentów służących dopuszczeniu JT S.A. do realizacji prac na realizowanych zadaniach
           • Udział w odbiorach wykonywanych prac, próbach i testach
           • Tworzenie dokumentacji powykonawczej
           • Bieżąca współpraca z Kierownictwem budowy, przedstawicielami Inwestora i Nadzoru

            

           OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

            

           • Doświadczenia pozyskanego w trakcie realizacji budowy urządzeń ciśnieniowych/ infrastruktury paliwowej, obiektu technologicznego lub konstrukcji stalowych na stanowisku: Kontroler Jakości/ Technolog/ Spawalnik/ Inżynier Budowy/ Kierownik Robót – warunek konieczny
           • Znajomości systemów zarządzania ISO 9001, ISO 3834-2 oraz normy PN-EN 1090.
           • Mile widziane uprawnienia w jednej z metod badań nieniszczących np.VT-2, PT-2,
           • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
           • Mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (mechanika i budowa maszyn/ inżynieria materiałowa/ spawalnictwo/ inżynieria produkcji)
           • Mile widziana znajomość programu AUTO CAD
           • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
           • Otwartości na zdobywanie nowych umiejętności i naukę
           • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, zaangażowania w wykonywane obowiązki
           • Dokładności, cierpliwości, skrupulatności i terminowości w realizacji działań
           • Prawa jazdy kat. B 
           • Motywacji do pracy
           • Gotowości do wyjazdów
           • Miejscem wykonywania pracy jest miejscowość Jaworzno oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju

           OFERUJEMY:

           • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
           • Dodatkowy system premiowy 
           • Przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie członków zespołu na starcie ścieżki zawodowej
           • Możliwość rozwoju zawodowego w tym zdobywanie uprawnień i certyfikatów (m.in.: badań nieniszczących, Międzynarodowego i Europejskiego Inżyniera / Technologa Spawalnika, zarządzania projektami, auditora systemów jakości itd. )
           • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
           • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
           • Dofinansowanie karty sportowej
           • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie
           • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją
           • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

            

           Prosimy o dopisanie klauzuli:

           Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

           Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl 

           Kontroler Jakości

           • Miejsce pracy: Jaworzno oraz cała Polska

           DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

            

           • Kontrola jakości prac spawalniczych, montażowych, antykorozyjnych
           • Kontrola i ocena zgodności materiałów / robót oraz dopuszczenie do realizacji następnego etapu wykonywanych prac
           • Ocena zgodności wykonania urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych z przepisami Dyrektyw oraz przepisów krajowych
           • Bieżąca analiza projektów, standardów technicznych, wymagań prawnych i normatywnych dotyczących wykonywanych prac  
           • Opracowywanie dokumentów służących dopuszczeniu JT S.A. do realizacji prac na realizowanych zadaniach
           • Udział w odbiorach wykonywanych prac, próbach i testach
           • Tworzenie dokumentacji powykonawczej
           • Bieżąca współpraca z Kierownictwem Budowy, przedstawicielami Inwestora i Nadzoru 

           OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

            

           • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
           • Wykształcenia średniego
           • Mile widziane doświadczenie pozyskane w trakcie realizacji budowy urządzeń ciśnieniowych / infrastruktury paliwowej, obiektu technologicznego lub konstrukcji stalowych na stanowisku: Kontroler Jakości / Technolog / Spawalnik / Inżynier Budowy / Kierownik Robót
           • Mile widziana znajomość systemów zarządzania ISO 9001, ISO 3834-2 oraz normy PN-EN 1090
           • Mile widziane uprawnienia w jednej z metod badań nieniszczących np. VT-2, PT-2
           • Mile widziana znajomość programu AUTO-CAD
           • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
           • Otwartości na zdobywanie nowych umiejętności i naukę
           • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, zaangażowania w wykonywane obowiązki
           • Dokładności, cierpliwości, skrupulatności i terminowości w realizacji działań
           • Wysokich umiejętności interpersonalnych i komunikatywności
           • Prawa jazdy kat. B
           • Motywacji do pracy
           • Gotowości do wyjazdów

           OFERUJEMY:

           • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
           • Dodatkowy system premiowy 
           • Przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie członków zespołu na starcie ścieżki zawodowej 
           • Możliwość rozwoju zawodowego w tym zdobywanie uprawnień i certyfikatów (m.in.: badań nieniszczących, Międzynarodowego i Europejskiego Inżyniera / Technologa Spawalnika, zarządzania projektami, auditora systemów jakości itd. ) 
           • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe 
           • Opiekę medyczną w prywatnej placówce 
           • Dofinansowanie karty sportowej 
           • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie 
           • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją 
           • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

            Prosimy o dopisanie klauzuli:

            Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

            Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl 

            Inżynier Budowy

            • Miejsce pracy: Jaworzno oraz cała Polska

            DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

            • Bieżąca analiza projektów, standardów technicznych, wymagań prawnych i normatywnych, dotyczących wykonywanych prac
            • Nadzorowanie zadań na budowie powierzonych przez Kierownika Budowy/Robót
            • Kontrola i rozliczanie czasu pracy ludzi i sprzętu własnego lub/i podwykonawców
            • Kontrola poprawności i terminowości wykonywanych prac oraz ich odbiór
            • Uczestniczenie w opracowywaniu planu potrzeb materiałowych, sprzętowych, kadrowych dla realizowanych zadań
            • Nadzorowanie zużycia materiałów zgodnie z limitem materiałowym i budżetem budowy
            • Raportowanie do Kierownika Budowy/Robót zaawansowania prac z nadzorowanych odcinków robót
            • Tworzenie dokumentacji powykonawczej

            OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

            • Wykształcenia wyższego kierunkowego (inżynieria środowiska/inżynieria wod. Kan/ gazownictwo/budownictwo)
            • Bardzo dobrej znajomość MS Office
            • Mile widziana znajomość programu AUTO CAD
            • Otwartości na zdobywanie nowych umiejętności i naukę
            • Prawo jazdy kat. B
            • Miejscem wykonywania pracy jest miejscowość Warszawa oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju

            OFERUJEMY:

            • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
            • Dodatkowy system premiowy 
            • Możliwość rozwoju zawodowego
            • Uczestnictwo w prestiżowych projektach budowy infrastruktury gazowej
            • Przyjazną atmosferę pracy
            • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
            • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
            • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę
            • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
            • Dofinansowanie do karty sportowej
            • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie.                                               Prosimy o dopisanie klauzuli:

            Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

            Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl 

            Monter

             

            • Miejsce pracy: Jaworzno oraz cała Polska

            DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

            • obróbka elementów stalowych i przygotowanie ich do dalszych procesów technologicznych
            • przygotowywanie armatury do montażu
            • montaż orurowania i armatury
            • montaż elementów infrastruktury gazowniczej
            • miejscem wykonywania pracy jest Jaworzno oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju

            OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

            • doświadczenie min. 1 rok w montażu zewnętrznych sieci gazowych/ropociągowych/ciepłowniczych
            • mile widziane prawo jazdy kat. B
            • mile widziane posiadanie uprawnienia energetyczne grupy 3 E
            • bardzo dobra organizacja pracy własnej, zaangażowanie w wykonywane obowiązki

            OFERUJEMY:

            • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
            • Dodatkowy system premiowy
            • Dofinansowanie do karty sportowej
            • Możliwość rozwoju zawodowego
            • Możliwość udziału w szkoleniach zawodowych na dodatkowe uprawnienia
            • Przyjazną atmosferę pracy
            • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
            • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
            • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie

            Prosimy o dopisanie klauzuli:

            Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

            Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl 

            Kierownik robót konstrukcyjnych

            • Miejsce pracy: woj. Mazowieckie – Warszawa, Białołęka i woj. Opolskie – Nysa

            DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

            • Realizacja projektów inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym i przemysłowym, stacje gazowe oraz gazociągi wysokiego ciśnienia.
            • Sprawowanie stałej kontroli oraz bieżącego nadzoru nad procesem realizacji robót konstrukcyjnych;
            • Rozliczanie kosztów realizowanych robót, sporządzanie zestawień zużytych materiałów oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań;
            • Optymalizacja kosztów prowadzonych inwestycji
            • Odpowiedzialność za realizację zadań zgodnie z harmonogramem robót
            • Nadzór nad dokumentacją kontraktową
            • Współpraca przy przygotowywaniu ofert przetargowych
            • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na terenie budowy

            OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

            • Uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
            • Mile widziane doświadczenie zawodowe polegające na należytym i osobistym udziale w realizacji projektów z zakresu budownictwa przemysłowego w charakterze Kierownika Robót Konstrukcyjnych
            • Prawo jazdy kat. B
            • Mile widziane świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3
            • Gotowości do wyjazdów służbowych – miejscem wykonywania pracy są budowy na terenie całego kraju

            OFERUJEMY:

            • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
            • Dodatkowy system premiowy
            • Możliwość rozwoju zawodowego
            • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
            • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
            • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie
            • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją
            • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

            Prosimy o dopisanie klauzuli:

            Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

            Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl 

            Operator Koparki

            Miejsce pracy: cała Polska

            DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

            • Obsługa koparek gąsienicowych i kołowych
            • Dbałość o powierzony sprzęt

            OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

            • Uprawnienia na koparki klasy I
            • Doświadczenie minimum 2 lata
            • Umiejętność logicznego myślenia – przewidywanie i unikanie zagrożeń
            • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, zaangażowanie w wykonywane obowiązki
            • Miejscem wykonywania pracy jest miejscowość Jaworzno oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju

            OFERUJEMY:

            • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
            • Dodatkowy system premiowy
            • Możliwość rozwoju zawodowego
            • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
            • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
            • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie
            • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją
            • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

            Prosimy o dopisanie klauzuli:

            Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

            Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl 

            Pracownik ogólnobudowlany

            Miejsce pracy: Jaworzno oraz cała Polska

            DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

            • Podstawowe prace budowlane: kopanie, izolowanie, szlifowanie
            • Praca przy odwodnieniach wykopów budowlanych
            • Praca przy układce rurociągu
            • Wykonywanie prac ogólnobudowlanych i porządkowych na terenie bazy
            • Miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju

            OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

            • Doświadczenia w pracach na budowie
            • Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy
            • Chęci do pracy i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
            • Mile widziane prawo jazdy kat. B

            OFERUJEMY:

            • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
            • Dodatkowy system premiowy
            • Możliwość rozwoju zawodowego
            • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
            • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
            • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie
            • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją
            • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

            Prosimy o dopisanie klauzuli:

            Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

            Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl 

            INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

            Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.

            1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@serwer1846452.home.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
            2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią / Pana innych danych osobowych niż wymagane przepisami art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Kodeksu pracy.
            3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
            4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
            5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
             • zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
             • zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
            6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
             • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
             • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
             • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
             • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
            7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
            8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
            9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).