Skontaktuj się z nami


JT S.A.
ul. Płochocińska 111
03-044  Warszawa
tel.: +48 22 632 56 05, 632-38-08
fax:+48 22 631 16 73
e-mail: biuro@jtsa.pl


REGON 300454878, NIP 779-22-98-897
KRS 0000576198 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 25 935 500 PLN w całości opłacony.
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 70 1050 1025 1000 0023 9938 7337