KONTAKT

JT S.A.

ul. Płochocińska 111
03-044  Warszawa

Tel.: +48 22 632 56 05
Fax: +48 22 631 16 73

E-mailbiuro@jtsa.pl

REGON 300454878, NIP 779-22-98-897
KRS 0000576198 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 25 935 500 PLN w całości opłacony.
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 70 1050 1025 1000 0023 9938 7337

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI