Firma JT S.A. rozpoczęła prace budowlane na zadaniu pn.: „BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTW: MAZOWIECKIEGO, PODLASKIEGO I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO,TJ. GAZOCIĄG POLSKA-LITWA ODCINEK PÓŁNOCNY”.