W dniu 20 marca 2020 r. JT S.A. podpisała z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. umowę na realizację inwestycji pn.

BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW  PRZESYŁOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTW: MAZOWIECKIEGO, PODLASKIEGO I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO,TJ. GAZOCIĄG POLSKA-LITWA ODCINEK PÓŁNOCNY”.

Termin realizacji inwestycji wynosi 26 miesięcy od daty podpisania umowy.

Więcej o zadaniu: https://inzynieria.com/paliwa/gazociagi/wiadomosci/58110,gazociag-polskalitwa-rozpocznie-sie-budowa-czesci-odcinka-polnocnego