SPAWALNICTWO

Wykorzystujemy zintegrowany system zarządzania zgodny z normami:

 • PN-EN ISO 9001:2015
 • PN-EN ISO 14001:2015
 • PN-ISO 45001

Posiadamy również system zapewnienia jakości w spawalnictwie według normy PN-EN ISO 3834-2:2007

Konstrukcje spawane, które wykonujemy:

 • rurociągi przesyłowe, dystrybucyjne i technologiczne do gazów i cieczy stałych, zbiorniki ciśnieniowe,
 • zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe do materiałów trujących i żrących,
 • zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe do materiałów ciekłych zapalnych,
 • elementy urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
 • stacje gazowe redukcyjne i pomiarowe.

Wykorzystujemy technologie spawalnicze, takie jak:

 • 141-metoda spawania TIG,
 • 111-spawanie elektrodą otuloną,
 • 135-spawanie ręczne i zmechanizowane MAG,
 • 136-spawanie ręczne i zmechanizowane drutami proszkowymi w osłonie gazu aktywnych,
 • kombinacje powyższych metod.

Nasze urządzenia posiadają możliwość blokady parametrów, wymaganych przy spawaniu stali duplex.