DOBRE PRAKTYKI

Kodeks Dobrych Praktyk w JT S.A.

 

Dnia 11 lutego 2020 r. została przyjęta Uchwała nr 1/2020 przez Zarząd JT S.A. w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor-Wykonawca w branży gazowniczej.
Kodeks Dobrych Praktyk został opracowany przez Zespół powołany przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa składający się z podmiotów działających w branży gazowniczej, i przyjęty Uchwałą Zarządu Izby z dnia 29 listopada 2019 roku.