Zlot Pracowników JT S.A. czerwiec 2022 roku

W czerwcu 2022 roku odbył się Zlot Pracowników Firmy JT S.A. w okolicach Stawów Milickich. Były aktywności sportowo-rekreacyjne, dużo śmiechu, radości, a wieczorem wspólna zabawa. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność!            ...

Nowe Certyfikaty UDT-CERT dla JT S.A.

Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT po raz kolejny poświadczyła, że firma JT S.A. wdrożyła oraz stosuje: system zarządzania jakością zgodny z normą: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018, oraz wymagania jakości w spawalnictwie...