Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT po raz kolejny poświadczyła, że firma JT S.A. wdrożyła oraz stosuje:

system zarządzania jakością zgodny z normą:

  • PN-EN ISO 9001:2015,
  • PN-EN ISO 14001:2015,
  • PN-ISO 45001:2018,

oraz wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą:

  • PN-EN ISO 3834-2:2007.

 

Nowe Certyfikaty UDT-CERT są dla funkcjonującego w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP.

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w czynnościach audytowych.