„Udało się nakłonić do rozmów szerokie grono przedstawicieli wykonawców oraz zamawiających, czyli Gaz-Systemu, spółek z grupy PGNiG, a także dostawców i instytucji państwowych. Właśnie to szerokie poparcie ułatwiło prace nad Kodeksem – podkreślił Tadeusiak”.

12 lipca 2021 r. ukazał się artykuł z wypowiedzią Prezesa Marcina Tadeusiaka nt. Kodeksu Dobrych Praktyk w branży gazowniczej.

Zapraszamy do przeczytania artykułu:

Budowlany kodeks pomoże energetycznym inwestycjom

 

Komentarz Prezesa Marcina Tadeusiaka (post LinkedIn):

W 2019 roku, w ramach działalności Izba Gospodarcza Gazownictwa, opracowany został Kodeks Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor-Wykonawca dla branży gazowniczej.

Efektem zaangażowania przeszło 80 osób powstał katalog zaleceń i rekomendacji, pomocnych przy planowaniu i realizacji inwestycji. Ponadto, udało nam się opracować Matrycę Ryzyk dla kontraktów w formule „buduj”, która lepiej niż sztywne umowne zapisy, równoważy ryzyka pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Kodeks Dobrych Praktyk przyczynił się do upowszechnienia dialogu w branży gazowniczej.

Na początku tego roku rozpoczęły się prace nad Kodeks Dobrych Praktyk dla zamówień w branży energetycznej, których inicjatorem był Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Podobnie jak w Kodeks Dobrych Praktyk dla gazownictwa, w pracach grup roboczych uczestniczy facylitator, bezstronnie wspierający proces uzgodnień.
Liczymy, że w przyszłości Kodeks będzie obejmował wszystkie segmenty energetyki, w tym odnawialne źródła energii.