W dniu 12 września 2019 r., podczas Gali z okazji 25-lecia działalności Urzędu Zamówień Publicznych Firma – JT S.A. – została uhonorowana Nagrodą LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS w kategorii „Wykonawca”, jako „Wykonawca szczególnie sumiennie i starannie wykonujący obowiązki wynikające z zawartych umów o zamówienia publiczne”.

Wyróżnienie UZP otrzymała tylko jedna firma wykonawcza z terenu całej Polski.

Nagroda LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS promuje dobre standardy i efektywną współpracę w procesie budowania dialogu wykonawców z zamawiającymi w branży gazowniczej. Tym samym zobowiązuje do utrzymania wysokiego poziomu działalności wykonawczej – przygotowywania i realizacji inwestycji branżowych. Jest też potwierdzeniem innej nagrody – Lidera Bezpieczeństwa Technicznego UDT, którą 2 lata temu przyznało firmie Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

Wyróżnienie w imieniu spółki odebrał Prezes Marcin Tadeusiak.