W magazynie Urzędu Dozoru Technicznego  INSPEKTOR 4/2017 (str.22) opublikowany został artykuł Prezesa Marcina Tadeusiaka pt. „Nowoczesne gazownictwo – korzyści z długoterminowej inwestycji w wiedzę i technologie”.

Jest on także dostępny na  stronie:http://www.udt.gov.pl/images/PDF/inspektor/16_INSPEKTOR_4_2017.pdf