Od 3 lutego 2022 roku jesteśmy członkiem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest ogólnopolską organizacją branżową realizującą przedsięwzięcia w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i za granicą.

Promuje nowoczesne techniki i technologie, a także prowadzi szeroką działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i odnawialnych źródeł energii.