Z radością informujemy, że najważniejszy trend technologiczny Egzoszkielety „Human augmentation”, są stosowane na naszej budowie gazociągu DN 700 relacji Oświęcim – Tworzeń.

Monterzy i szlifierze pracujący w JT S.A. wyposażeni są w innowacyjne pancerze wspomagające.

Dzięki temu na budowie podnoszone są:

1. Standardy BHP:

– zmniejszenie liczby kontuzji,

– zabezpieczenie układu mięśniowo szkieletowego,

2. Efektywność pracy

– zwiększenie ogólnej siły i czasu wysokiej aktywności fizycznej użytkownika

– większa wytrzymałość i ochrona przed urazami bez dodatkowego stresu lub zmęczenia mięśni.