Informujemy, że 10.11.2023 roku JT S.A. pozytywnie zakończyła proces certyfikacji systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, co oznacza, że zostały spełnione wszystkie wymagania norm ISO 3834-2 oraz PN-EN 1090.

Certyfikat ZKP jest potwierdzeniem, że nasze wyroby stalowe spełniają wymagania europejskich dyrektyw oraz najwyższe standardy jakości.

Jest to również wyraz naszego zaangażowania w ciągłe doskonalenie naszych procesów i produktów.