Wraz z początkiem listopada rozpoczęliśmy w naszej firmie cykl szkoleń doskonalących z zakresu BHP.

Szkolenia są przewidziane dla wszystkich naszych Kierowników Budów, Kierowników Robót, Inżynierów Budowy, Brygadzistów oraz osób, które pełnią nadzór bezpośredni nad pracownikami. Łącznie w szkoleniach bierze udział 60 osób.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą;
  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami;
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą;
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń.