Spawalnictwo

Firma posiada system zapewnienia jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834-2. Niniejszy certyfikat wymaga utrzymania wykwalifikowanej kadry inżynierskiej  oraz wykonawczej.
Posiadamy uprawnienia do wykonywania następujących konstrukcji spawanych:

 • rurociągi przesyłowe, dystrybucyjne i technologiczne do gazów i cieczy stałych, zbiorniki ciśnieniowe,
 • zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe do materiałów trujących i żrących,
 • zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe do materiałów ciekłych zapalnych,
 • elementy urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
 • stacje gazowe redukcyjne i pomiarowe.

Oferujemy spawanie w następujących technologiach:

 • 141-metoda spawania TIG,
 • 111-spawanie elektrodą otuloną,
 • 135-spawanie ręczne i zmechanizowane MAG,
 • 136-spawanie ręczne i zmechanizowane drutami proszkowymi w osłonie gazu aktywnych,
 • kombinacje powyższych metod,
 • nasze urządzenia posiadają możliwość blokady parametrów, wymaganych przy spawaniu stali duplex.
 • Prace spawalnicze prowadzone są:
  na budowach oraz w ramach prac prefabrykacyjnych w zakładach produkcyjnych JT S.A.
  Złącza spawane poddane są badaniom nieniszczącym typu: radiografia, ultradźwięki, metodą magnetyczno-proszkową, penetracyjne.