Węzły i stacje gazowe

Firma JT S.A. posiada doświadczenie w projektowaniu i realizacji  "pod klucz" strategicznych dla polskiego systemu przesyłowego obiektów gazowniczych tj. węzłów i stacji redukcyjno – pomiarowych I i II stopnia.

W ostatnich latach zbudowaliśmy:

 • Projektowanie, dostawa i wykonanie stacji Redukcyjno - Pomiarowej wraz z przyłączem gazu dla Orlen Włocławek Projekt".
  Przepustowość 100 000 m³/h   
  INWESTOR: INTERGAZ Sp. z o.o.
 • Rozbudowa węzła Odolanów – etap I, dostosowanie do pracy na ciśnieniu 8,4 MPa i połączenie węzła z nowym gazociągiem Gustorzyn – Odolanów  DN 700;   Przepustowość: 600 000 m³/h
   INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A
 • Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych PKN Orlen S.A. znajdującego się w bloku elektrowni zlokalizowanych we Włocławku przy ul. Wiklinowej. 
  Przepustowość 80 000 m³/h 
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział Gdańsk
 • Budowa gazociągu Włocławek -Gdynia DN500 PN=8,4 MPa Pszczółki - Wiczlino. Gazociąg Włocławek- Gdynia DN500 MOP 8,4 MPa Pszczółki Wiczlino- budowa węzła Wiczlino. 
  Przepustowość:150 000  m³/h
  INWESTOR: OGP GAZ – SYSTEM S.A. oddział Gdańsk

 

    

 

 fot. Rozbudowa węzła Odolanów.