Obiekty technologiczne

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo obiektów technologicznych, takich jak:

  • węzły rozdzielcze,
  • tłocznie gazu,
  • stacje redukcyjno-pomiarowe,
  • zespoły zaporowo-upustowe,
  • zbiorniki ciśnieniowe,
  • stacje CNG.