Aktualne zadania

  • Rozbudowa Tłoczni Gazu Odolanów

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

  • Budowa gazociągu DN1000 Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi obejmującego: Część 2:  Etap II – gazociąg Ciecierzyce – Lwówek

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

  • Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. gazociąg Polska-Litwa odcinek północny - CZĘŚĆ 3 - ZZUP Kuków - Granica Polska-Litwa (47,440 km)

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie

  • Budowa Systemowej Stacji SRP w Brzegu  - opracowanie  dokumentacji projektowej (dostosowania istniejącego projektu systemowej stacji SRP w Brzegu z przepustowości  Q=2500 m3/h do przepustowości Q=5000 m3/h) i wykonanie robót budowlanych

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach

  • Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska – przebudowa istniejącego Węzła i stacji Mory wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsług

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie

  • Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej Etap II.1 - DZIELNICA BIELANY

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

  • Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej Etap IV.5 - DZIELNICA MOKOTÓW

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

  • Przebudowa gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 550 m relacji Tworzeń-Tworóg nitka II w m. Dąbrowa Górnicza - wykonanie robót budowlanych

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach

  • Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania "SRP Gdyńska - wymiana nieszczelnej armatury".

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu