Wodno-kanalizacyjna

 

JT S.A.  kompleksowo wykonuje inwestycje branży wodno-kanalizacyjnej,  zamówienia publiczne i niepubliczne m.in. w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.  Zrealizowaliśmy szereg projektów w sektorze gospodarki wodno- ściekowej m.in. zadania polegające na budowie:

  • magistrali wodociągowych  z rur żeliwnych w zakresie średnic DN80-DN1200 oraz PE w zakresie średnic DN25-DN800 metodą bezwykopową oraz wykopu otwartego wraz z przyłączami,
  •  kanałów sanitarnych z rur GRP w zakresie średnic DN150-DN800 metoda przewiertów sterowanych kierunkowych wraz z przyłączami,
  • kanałów sanitarnych z rur kamionkowych, PE oraz PVC wraz z uzbrojeniem systemu w studnie rewizyjne, inspekcyjne wraz z przyłączami,
  •  sieci drenarskich,
  •  przepompowni ścieków,
  • tłoczni,
  • obiektów technologicznych z zabudowaniem wielkogabarytowych komór o konstrukcji żelbetowej,
  • kładki nad Kanałem Żerańskim dla magistrali wodociągowej DN1200,
  • renowacji magistrali wodociągowej DN 100/800 w ciągu Al. Jerozolimskich od ul. Jesionowej (Michałowice) do Al. Tysiąclecia (Pruszków),
  •  renowacji istniejących magistrali wodociągowych metodą reliningu. 

 

 

 fot. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Modlińskiej