Władze spółki

Marcin Tadeusiak-Prezes  Zarządu

Z branżą gazowniczą związany jest od 22 lat; od 2006 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu JT S.A. Jest inicjatorem kluczowych zmian i przekształceń przedsiębiorstwa oraz pomysłodawcą jego strategii. Absolwent SGGW w Warszawie. Ukończył także menedżerskie studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji, jak również rachunkowość zarządczą. Był uczestnikiem szeregu szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i biznesu, w tym dwóch cykli szkoleń organizowanych przez Harvard Business Review i Canadian International Management Institute: Akademii Strategicznego Przywództwa oraz Management. Od 2016 roku Członek Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa. 

Dorota Wielgos-Gromadka-Prokurent, Dyrektor Operacyjny

Dorota Wielgos-Gromadka jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2004 doskonaliła wiedzę biznesową i umiejętności menedżerskie podczas studiów podyplomowych Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program realizowany przy akredytacji szkół menedżerskich z Francji-HEC Paris, Wielkiej Brytanii-London Business School oraz Norwegii-Norwegian School of Economics).
Ponad 15-letnie doświadczenie menedżerskie na stanowiskach kierowniczych
i dyrektorskich w obszarach operacyjnych zdobywała w korporacjach takich jak Curtis International INC, Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (operator sieci T-Mobile) oraz Alcatel e-Business Distribution Sp. z o.o. (obecnie Dimension Data Polska Sp. z o.o.). Z JT S.A. jest związana od 2011 roku, a obecnie pełni funkcje Prokurenta i Dyrektora Operacyjnego.

Marcin Miazga-Dyrektor Finansowy

Marcin Miazga ukończył ekonomię na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Naukę kontynuował na studiach podyplomowych
z dziedziny informatyki gospodarczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na studiach doktoranckich z dziedziny ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.
Karierę rozpoczął w BRE Banku S.A., a kontynuował na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w zakresie finansów w spółkach z branży produkcyjno-budowlanej, kolejno: Knauf Sp. z o.o., ABB Sp. z o.o., Dom Development S.A. oraz Budimex S.A. Ponadto zdobywał dodatkowe doświadczenie zawodowe we władzach Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych, gdzie zasiada od 2007 r.
Do zespołu JT S.A. dołączył z początkiem września 2013 r., obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego.

Emilia Młodzikowska-Dyrektor Realizacji

Emilia Młodzikowska jest absolwentką Wydziału Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, jako członek zwyczajny należy do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR). Od 2008 roku jako Dyrektor Projektów zarządzała projektami budowlanymi finansowanymi ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W JT S.A. pracuje od lipca 2013 roku; obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Realizacji.

Krystian Lubas-Zastępca Dyrektor Realizacji