Aktualności

< NAGRODA LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS W KATEGORII "WYKONAWCA''.
15.10.2019

ZAKOŃCZENIE BUDOWY GAZOCIĄGU EC ŻERAŃ


Firma JT S.A. zakończyła budowę gazociągu wysokiego ciśnienia na trasie Rembelszczyzna EC Żerań. Inwestycja została ukończona przed czasem.

Gazociąg DN 500 relacji tłocznia Rembelszczyzna–EC Żerań ma długość około 10 km. Umożliwi on przesył paliwa do nowego bloku gazowo-parowego, który ma zastąpić węglowe kotły parowe. Jego trasę wyznaczono od tłoczni w Rembelszczyźnie przez Białołękę wzdłuż Kanału Żerańskiego do Elektrociepłowni Żerań.

więcej o inwestycji:  http://www.kanalzeranski.pl/

fot. www.kanalzeranski.pl