Aktualności

< VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego - Łódź 05-07 kwietnia 2018
19.06.2018

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IGG


14 czerwca br. odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Walne Zgromadzenie, które jest najwyższą władzą IGG przyjęło Sprawozdania: z działalności i finansowe za rok 2017 oraz  dokonało wyboru władz Izby Gospodarczej Gazownictwa na  kolejną trzyletnią kadencję.

Do Zarządu IGG wybrany został między innymi Prezes JT S.A.- Marcin Tadeusiak. 

Więcej informacji:  http://www.igg.pl/node/282