Aktualności

< ZAKOŃCZENIE PRAC SPAWANIA LINIOWEGO - BUDOWA LWÓWEK - ODOLANÓW
05.02.2018

ZDZIESZOWICE-KĘDZIERZYN

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Niniejszym informujemy, iż w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie robót budowlanych dla  zadania inwestycyjnego pn. Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Zdzieszowice-Kędzierzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wybrano najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez Firmę JT S.A.

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A.