Aktualności

< MAGAZYN UDT INSPEKTOR 4/2017
22.12.2017

ZAKOŃCZENIE PRAC SPAWANIA LINIOWEGO - BUDOWA LWÓWEK - ODOLANÓW


Umowę na realizację zadania "Budowa gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Lwówek Odolanów" etap II, w ramach utworzonego konsorcjum, którego liderem jest JT S.A. podpisaliśmy 30 grudnia 2016 roku. Po pięciu miesiącach rozpoczęliśmy prace spawalnicze, a po siedmiu zaczęliśmy układać rurociąg. Obecnie - rok po podpisaniu umowy, zakończyliśmy prace spawania liniowego.