Aktualności

< INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU SPÓŁKI
05.01.2017

"KROBIA-ODOLANÓW - ETAP II"


W dniu 30 grudnia 2016 konsorcjum w składzie JT S.A. (lider) wraz z IMP Promont  d.o.o. (z Republiki Słowenii) podpisało z OGP Gaz-System S.A. umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu Lwówek-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną  do jego obsługi obejmującego: etap II - gazociąg Krobia-Odolanów”. Inwestycja obejmuję budowę ponad 54 km gazociągu o średnicy DN 1000 wraz z przyległą infrastrukturą. Termin realizacji inwestycji wynosi 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

Więcej o inwestycji:

http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/lwowek-odolanow/

Prace przy budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000: