Aktualności

< Spotkanie z Dostawcami zorganizowane przez OGP Gaz-System S.A.
14.04.2016

W dniu 01.04.2016 r. JT S.A. wygrała nowy przetarg


JT S.A. w dniu 01.04.2016 r. wygrała przetarg na zadanie pn. „ Wykonanie inspekcji tłokami pomiarowymi rurociągów DN 150 pomiędzy OGG-Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin”.

 

Inwestor:         PGNiG S.A. w Warszawie
                       Oddział w Zielonej Górze